ODORO

2017-02-05T12:32:41+00:00

סרט תדמית לחברת ODORO. הסרטון מסביר על מערכת מורכבת של תיזמון תורים חכם  מבוססת חוקים. הסרטון משתמש במטאפורה של גלולה שמורכבת משני חלקים לצורך המחשת הרעיון של שילוב בין חוקי הרופא והעדפות הפציינט בתהליך דיגיטאלי של קביעת תור פיתוח הקונספט, עיצוב, אנימציה, סאונד: סטודיו ANKA

גילת תקשורת לווינים

, ,

2017-02-05T13:17:13+00:00

סרט תדמית המציג טכנולוגיה חדשנית שפיתחה החברה - X-Architecture. הסרטון הוצג בתערוכה בסין וגם משמש כסרטון תדמיתי הרץ ברשת הפקה: סטודיו ANKA