MONSANTO

MONSANTO | סרטון תדמית 2017-10-17T14:29:18+00:00

Project Description

סרט תדמית של Monsanto המציג את פעילות החברה שבבעלותה – Rosetta Green. עובדי החברה מציגים את הטכנולוגיה שפיתחו להשבחת זרעים. 

הפקה: סטודיו ANKA