TBN Israel | פתיח לתכנית טלוויזיה

TBN Israel | פתיח לתכנית טלוויזיה 2018-05-15T09:25:29+00:00

Project Description

פתיח לתכנית הטלוויזיה "?Who is Jesus" מבית רשת הטלוויזיה הנוצרית הבינלאומית TBN

 

הפקה: סטודיו אנקה | סטודיו בוטיק להפקת סרטי תדמית בוידאו ואנימציה